Loading page icon iDESCU

”Opolno Zdrój - miejsce odkrywane na nowo”

Organizator: Stowarzyszenie NA TRÓJSTYKU

Partner: Stowarzyszeniem DOM KOŁODZIEJA i Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Realizacja: Projekt realizowany w okresie letnim 2021 roku przy udziale mieszkańców, animatorów kultury i przyjaciół Opolna.

  • W pierwszej fazie projektu głównym celem było odkrywanie ukształtowania przestrzeni wsi poprzez prace z dawnymi mapami, fotografiami oraz spacery studyjne.
  • Drugi etap polegał na lepieniu z gliny domów znajdujących się na terenie miejscowości.
  • Działania trwały ok. 3 miesiące, w plenerowej pracowni urządzonej przy wiejskiej świetlicy.
  • Efektem FINALNYM projektu była prezentacja wspólnej pracy na utworzonej makiecie wsi odwzorowującej obecny układ ruralistyczny.

Prezentacja wsi w miniaturze (podświetlone domki) miała miejsce w niecce oczyszczonego przy udziale mieszkańców basenu kąpielowego w Opolnie Zdroju. To miejsce również odkryte zostało na nowo.

Projekt realizowany dzięki finansowemu wsparciu firmy ZKLASTER Zgorzelecki, Gminy Bogatynia, Sołectwa i Stowarzyszenia DOM KOŁODZIEJA.

„Odpalenie” wsi w miniaturze odbyło się 21 sierpnia 2021 o godz. 20.00 w niecce basenu w Opolnie Zdroju

„Wehikułem czasu do Opolna Zdroju” 

Organizator: Stowarzyszenie Na Trójstyku

Partner: Stowarzyszenie DOM KOŁODZIEJA

Miejsce: Opolno Zdrój ul. Kasztanowa, Park Zdrojowy

Wszystkie zaplanowane działania w ramach letniego wydarzenia, znajdują odzwierciedlenie w historii Opolna Zdroju. Począwszy od umieszczenia tablic historycznych na Pasażu Zdrojowym jak i poprzez zaproponowane formy pracy z dziećmi przenoszące ich do świata zabaw sprzed 100 lat, przez muzykę, taniec, modę do prezentacji technik fotografii, modniarstwa, rzemiosła i sztuki kulinarnej - to odniesienie się do najświetniejszego okresu funkcjonowania byłego europejskiego kurortu.

Przedsięwzięcie jest znakomitą okazją do zapoznania przybyszy z klimatem kurortu i zabudowy historycznej która była jego bazą (budynki sanatoryjne, pensjonaty, łaźnie) Przybysze mają okazje poznać „zastygły” kurort ocenić jego walory, a mieszkańcy przekonać się, że do takich miejsc chętnie przyjadą turyści.

Mural „U źródeł Zdroju” autorstwa Radosława Barka powstał w drugiej połowie sierpnia 2022 roku w Opolnie Zdroju

Malowidło powstało przy udziale dzieci w ramach zajęć "Aktywne wakacje". Architekt oparł swój projekt na bramie w formie przysłupów, a w tle umieścił widok wsi i gór Żytawskich z przełomu XIX/ XX wieku. Postacie zostały zaczerpnięte ze starych pocztówek Opolna Zdroju.

Co symbolizuje mural w Opolnie-Zdroju i jakie ma zadanie?

"Wehikułem Czasu do Opolna Zdroju" to cyklicznie organizowane wydarzenie plenerowe mające na celu przypomnienie o walorach uzdrowiskowych miejscowości, których ślady są zachowane również w sferze architektury.

„Mural „U źródła zdroju” powstały na jednym z budynków ma za zadanie stworzenie iluzji przestrzeni. Dzięki temu możemy przeprowadzić widza pomiędzy historią tego miejsca a jego współczesną formą.

Brama, znajdująca się na muralu i inspirowana tradycyjną architekturą domów przysłupowych, uzupełnia przestrzeń, a jednocześnie daje pożywkę wyobraźni. - informuje Radosław Barek.

Artysta z Wielkopolski przed jego wykonaniem przyglądał się historii tego miejsca. Dwie z postaci, które widzimy na obrazie zostały "wyciągnięte" ze starej pocztówki, a dwie pozostałe przedstawiają kuracjuszy z początku XX wieku.

Poszukiwanie informacji o tym miejscu trwało kilka tygodni i dopiero po ich przestudiowaniu pojawił się wstępny zarys kompozycji, który musiał zostać zaakceptowany. Sam mural powstawał w ciągu tygodnia i dziś może już cieszyć oczy nie tylko mieszkańców, ale i turystów. Autor muralu w Opolnie Zdroju jest twórcą wielu malowideł ściennych w Polsce: w Pile, Namysłowie, Złocieńcu, Pyzdrach, Buku, Gorzowie Wielkopolskim i w Poznaniu na Śródce. Ostatni z nich został doceniony przez National Geographic, który przyznał mu nagrodę jednego z siedmiu nowych cudów Polski.

Radosław Barek – (ur. 1961 r. w Koźminie Wielkopolskim) polski architekt, doktor habilitowany nauk technicznych, wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, rysownik, członek Związku Pastelistów Polskich i Stowarzyszenia Architektów Polskich. Założyciel stowarzyszenia Wędrowni Architekci

PANEL OBYWATELSKI pn. "Czy możliwa jest ochrona idei zachowania zasobów kulturowych Opolna Zdroju"

Organizator: Stowarzyszenie DOM KOŁODZIEJA

Miejsce: Opolno Zdrój / Świetlica

Termin: 12 maj 2023r.

Zasoby kulturowe Opolna Zdroju bez wątpienia stanową wartość historyczną. Niestety stan tej substancji budowlanej jest ALARMUJĄCY i nie chodzi tu tylko o domy przysłupowe, ale o wszystkie obiekty w wygasłym kurorcie.

Wieloletnia polityka mieszkaniowa gminy Bogatynia sprawiła, że Opolno stało się miejscem zakwaterowania dla osób nisko uposażonych i niekiedy trudnych do współżycia w innych miejscach.

Nie remontowane przez dekady zasoby komunalne popadają w ruinę sprawiając, że warunki życia w tych lokalach są niegodne. Inna sprawa to brak zainteresowania samych lokatorów powierzonym mieniem.

Natomiast osoby prywatne przejmujące na własność lokale mieszkalne czy całe budynki na dzień dzisiejszy są POZBAWIONE możliwości finansowego wsparcia. Powodem tego stanu rzeczy jest bliskość KWB Turów i daleko posunięta "ostrożność" Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który odmawia właścicielom wpisu do rejestru zabytków.

Należy wiedzieć że tylko ten status prawny pozwala osobom fizycznym ubiegać się o środki krajowe, regionalne czy lokalne na remonty obiektów zabytkowych.

Jak zatem wesprzeć tych w Opolnie Zdroju, którzy wiedzą, że kopalnia ich nie wywłaszczy i są skazani na pozostanie in situ?

Przede wszystkim należy zacząć ROZMAWIAĆ i wsłuchać się w potrzeby mieszkańców. Każda ze stron winna zrobić sobie mały rachunek sumienia i zastanowić się co zrobić by faktycznie polepszyć jakość życia mieszkańców. Wieś której kosztem gwarantowane jest bezpieczeństwo energetyczne kraju i godne wpływy do gminnej kasy jest omijana w planach inwestycyjnych czy lokalnej strategii rozwoju (jako miejsca bez perspektyw)

Grupa PGE nie może udawać, że nie ma tematu bo wiemy, że brak dialogu skutkuje na dzisiaj konfliktem z Czechami.

Gmina Bogatynia winna znaleźć rozwiązanie na mądrą politykę mieszkaniową i wsparcie działań obywatelskich.

Przed Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków rzetelnie rozpoznanie zasobów kulturowych Opolna Zdroju i nadanie im właściwej rangi.

Wyrazy uznania za prezentację pn.„Rewitalizacja zasobów kulturowych Opolna Zdroju” przygotowaną przez Milenę Maciejewską i Julię Jakóbczyk z WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ pracy wykonanej pod nadzorem dr. hab. Inż. arch. Grażyny Kodym-Kozaczko oraz dr. hab. Inż. Radosława Barka

Udział w dyskusji: Wojciech Dobrołowicz, Radosław Barek, Krzysztof Kurek, Katarzyna Majbroda, Arkadiusz Lipin, Artur Biliński, Wojciech Kapalczynski Agnieszka Wałega (Instytut Rozwoju Terytorialnego Wrocław), Przemysław Kiślak, Krzysztof Wożniak, Dorota Bojakowska, Zbigniew Szatkowski, Katarzyna Bartkowiak, Jarosław Włos